Systemair expanderar till Sydamerika

mars 1, 2011, 08:30
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) expanderar verksamheten till Sydamerika och startar säljbolag i Santiago, Chile.

 

Vi har valt Chile som första steg i vår Sydamerikasatsning, klimatet liknar det Europeiska och även nätspänningen är densamma. Tillväxten under 2010 har varit god och byggprojekten har kommit igång igen.

 

- "Chile har relativt höga energikostnader och vi ser en ökad efterfrågan på energieffektiva ventilationsprodukter. Vi bedömer att vårt produktprogram kommer att ha god marknadspotential", säger VD Gerald Engström. 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 1 mars 2011 kl 08.30.

 

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent. 

 

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.