Systemair förvärvar rysk ventilationsleverantör

juni 7, 2011, 09:30
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat avtal om förvärv av den ryskaventilationsleverantören Ventrade .Ventrade säljer produkter för ventilation och komfortkyla och är sedan många åren av Systemairs största kunder i Ryssland. Bolaget har huvudkontor i Moskva,samt försäljningskontor och lager i ytterligare 11 städer. Under 2010 omsattebolaget motsvarade cirka 290 Mkr och har för närvarande 200 anställda. Tillträdeberäknas att ske i slutet av juni och godkännande från den ryskakonkurrensmyndigheten har erhållits.- "Genom förvärvet får vi stora möjligheter att utöka andelen Systemairprodukteroch vi får en bra täckning i hela Ryssland som ger oss stor tillväxtpotential",säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.- "Kombinationen mellan ventilation och komfortkyla ger utökadeaffärsmöjligheter för större ventilationsaggregat. Vi ser också goda synergiermed vår produktionsanläggning i Litauen där vi för närvarande bygger ut vårproduktionskapacitet", avslutar Gerald Engström.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +47 930 627 00Fredrik Andersson, Rysslandschef, + 7 906 766 9922Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 7 juni 2011 kl 09.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1521678]