Systemair Q3 - Organisk tillväxt med 16%

februari 24, 2011, 08:30
Regulatory information
Tredje kvartalet, november 2010 - januari 2011 * Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 893 Mkr (799). * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 43 procent till 95 Mkr (67). * Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 procent (8,3). * Resultat efter skatt ökade med 164 procent till 97 Mkr (37). * Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,87 kr (0,70). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 178 Mkr (107).9 månader maj 2010 - januari 2011 * Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 639 Mkr (2418). * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 49 procent till 310 Mkr (208). * Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent (8,6). * Resultat efter skatt ökade med 74 procent till 242 Mkr (139). * Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,64 kr (2,67). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 303 Mkr (290).Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:"Den organiska tillväxten, justerat för valutaförändringar, har tagit fart ochuppgår till 16 procent jämfört med samma period föregående år. Den tidiga ochkalla vintern i stora delar av Europa har medfört att försäljningen ökat avvärmeprodukter. Försäljningen av ventilationsprodukter har påverkats negativt pågrund av försenade byggprojekt och leveransproblem till följd av snö och kyla.Totalt är vår bedömning att försäljningen har påverkats svagt i negativ riktningpå grund av vädret."En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 den 24 februari 2011. Rapportenpresenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. För att delta itelefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 888762 några minuterföre start. Presentationen publiceras på www.systemair.comFör ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comNotera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQOMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas bådei en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 24 februari 2011 kl08.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1491734]