Systemair AB delårsrapport Q1 - Fortsatt organisk tillväxt

augusti 29, 2013, 13:00
Regulatory information

Första kvartalet, maj - juli 2013

  • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 325 Mkr (1 091).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 102 Mkr (99).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (9,0).
  • Resultat efter skatt minskade till 59 Mkr (73).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,14 kr (1,40).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69 Mkr (60).

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:
"Under vårt första kvartal uppnådde vi en försäljningsökning på 21 procent. Till stor del förklaras ökningen av de genomförda förvärven; Menerga i Tyskland, Holland Heating och HSK i Turkiet. Glädjande nog kan vi även uppvisa en fortsatt organisk tillväxt som uppgick till 6 procent. Under kvartalet har vi arbetat intensivt med integration och omstrukturering av de förvärvade bolagen."

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 29 augusti 2013 kl 13.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

 

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.