Systemair AB: Meddelande om rättelse avseende avstämningsdag för utdelning

augusti 1, 2013, 15:46
Regulatory information

Med hänsyn till Euroclear Sweden ABs tidsschema för utdelning justeras härmed styrelsens tidigare meddelade förslag till avstämningsdag för utdelning från måndag den 2 september 2013 till tisdag den 3 september 2013 samt dag för utbetalning från torsdag den 5 september 2013 till fredag den 6 september 2013. Sista dag för handel i Systemair AB (publ) inklusive rätt till utdelning är den 29 augusti 2013.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.