Systemair delårsrapport Q3 2012/13 - Omsättningen ökade 9 %

mars 7, 2013, 08:00
Regulatory information

Tredje kvartalet, november 2012 - januari 2013

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 121 Mkr (1 031).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 8 procent till 90 Mkr (97).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (9,4).
 • Resultat efter skatt minskade till 55 Mkr (70).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,06 kr (1,35).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125 Mkr (137).

Nio månader, maj 2012 - januari 2013

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 3 427 Mkr (2 962).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5 procent till 329 Mkr (314).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (10,6).
 • Resultat efter skatt minskade till 217 Mkr (220).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,18 kr (4,23).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 328 Mkr (284).

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:
"Omsättningen ökade med nästan 9 procent och den organiska tillväxten för tredje kvartalet uppgick till 4 procent. Detta trots att kvartalet omfattar två svaga månader. Under både december och januari har ledigheterna varit ovanligt långa med få arbetsdagar på de flesta av våra marknader. Vi är nöjda med att klara både tillväxt och ett rimligt bra rörelseresultat. Ett bevis på vår styrka och att vår strategi fungerar i tuffare tider."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 7 mars 2013. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. För att delta i telefonkonferensen: Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 929401 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 7 mars 2013 kl 08.00.


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, och Sydafrika. Bolaget omsatte 4 miljarder kronor räkenskapsåret 2011/12 och har för närvarande cirka 3 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.