Systemairs rapport för det tredje kvartalet 2014/15 presenteras den 5 mars

februari 27, 2015, 09:00
Regulatory information

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) rapport för det tredje kvartalet 2014/15 kommer att offentliggöras kl 08:00 CET den 5 mars 2015.

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:30 CET den 5 mars 2015. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 951752 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO +46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.