Systemair förvärvar tjeckisk tillverkare av ventilationsprodukter

augusti 25, 2016, 08:00
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvar den tjeckiska bolagsgruppen 2VV som är ledande inom utveckling och tillverkning av ventilationsaggregat för industri och bostäder samt luftridåer för kommersiella applikationer i regionen.

Bolaget har 189 anställda och är beläget i Pardubice 120 km öster om Prag. Bolaget omsatte ca 18 MEUR för 2015. De tidigare ägarna kommer att arbeta vidare i verksamheten.

"Vi ser stora möjligheter med företagets unika kunskap och närvaro inom, för Systemair, nya marknadsområden. Förvärvet ger oss en stärkt position i regionen och möjligheter till produkt- och tillverkningssynergier i Europa.", säger Systemairs VD och koncernchef Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 08:00 (CET) den 25 augusti 2016.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 4 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.