Systemair AB delårsrapport Q3 2016/17 - Organisk tillväxt i alla regioner

februari 23, 2017, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 23 februari 2017

Tredje kvartalet, november - januari 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 21,1 procent till 1 715 Mkr (1 416).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 12,2 procent (-1,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 105 Mkr (30).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (2,1).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 75 Mkr (25).
  • Resultat efter skatt uppgick till 51 Mkr (13).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr (0,25).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 Mkr (38).

Roland Kasper, President and CEO, comments:
"Under det tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 12,2 procent. Tillväxten var god i många länder och speciellt bra i Turkiet, Norge, Danmark och Frankrike. Resultatet fortsatte att förbättras, vilket delvis kan förklaras av kalendereffekt. För kvartalet uppgår det justerade rörelseresultatet till 120 Mkr jämfört med 40 Mkr samma kvartal föregående år. Omstruktureringskostnaderna för kvartalet uppgick till 15 Mkr."

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 08:00 (CET) den 23 februari 2017.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 5 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.