Systemair AB delårsrapport Q2 2018/19 - Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

december 5, 2018, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 5 december 2018

Andra kvartalet, augusti - oktober 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 15,4 procent till 2 151 Mkr (1 864).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 9,1 procent (4,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 189 Mkr (144).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 procent (7,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 126 Mkr (101).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,43 kr (1,95).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 87 Mkr (100).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det andra kvartalet uppgick tillväxten till 15,4 procent, varav 9,1 procent organiskt. Samtliga regioner uppvisade god tillväxt, i synnerhet Nordamerika och Asien. Bruttomarginalen är något förbättrad till följd av genomförda prishöjningar och gott kapacitetsutnyttjande. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 189 Mkr jämfört med 144 Mkr samma kvartal föregående år." 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 5 december 2018.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.