Systemair AB delårsrapport Q3 2017/18 - Ett kvartal präglat av omstruktureringskostnader

mars 15, 2018, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 15 mars 2018

Tredje kvartalet, november 2017 - januari 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 3,4 procent till 1 773 Mkr (1 715).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 4,0 procent (12,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 68 Mkr (105).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (6,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 42 Mkr (51).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,80 kr (0,98).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 Mkr (209).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 4,0 procent. Tillväxten var god i delar av Västeuropa samt Slovakien, Kanada och Ryssland. Resultatet för kvartalet blev något av en besvikelse och påverkades av större projektleveranser med lägre marginal och engångsposter för fortsatt omstrukturering. Engångsposterna för kvartalet uppgick till totalt 21 Mkr. Det justerade rörelseresultatet uppgår till 88 Mkr jämfört med 105 Mkr samma kvartal föregående år." 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades kl. 08:00 (CET) den 15 mars 2018.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.