Systemair AB delårsrapport Q4 2018/19 - Stark avslutning på året

juni 11, 2019, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 11 juni 2019

Fjärde kvartalet, februari 2019 – april 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 17,3 procent till 2 144 Mkr (1 827).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 9,3 procent (1,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 114 Mkr (5)* motsvarande en rörelsemarginal om till 5,3 procent (0,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 78 Mkr (11).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 kr (0,22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +36 Mkr (-15).

Helåret, maj 2018 – april 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 14,0 procent till 8 326 Mkr (7 301).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 7,6 procent (3,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 528 Mkr (350)* motsvarande en rörelsemarginal om 6,3 procent (4,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 321 Mkr (230).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,18 kr (4,43).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 387 Mkr (225).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr (2,00) per aktie.

*) Föregående kvartals- och årsresultat inkluderar jämförelsestörande poster om -43,7 Mkr.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det fjärde kvartalet uppgick tillväxten till 17,3 procent, varav 9,3 procent organiskt. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 114 Mkr jämfört med 5 Mkr samma kvartal föregående år. Justerat resultat föregående år uppgick till 49 Mkr. Framförallt Västeuropa och Nordamerika uppvisade god tillväxt i perioden. Rörelseresultatet för helåret uppgår till 528 Mkr vilket därmed är det bästa i företagets historia. Under de senaste nio åren har Systemair visat en organisk tillväxt under samtliga kvartal med ett undantag.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com/se/

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 11 juni 2019.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 000 anställda. Sedan rundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.