Systemair AB delårsrapport Q2 2021/22

december 9, 2021, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 9 december 2021

Andra kvartalet, augusti – oktober 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till 2 404 Mkr (2 207).
  • Den organiska tillväxten uppgick till +9,1 procent (-3,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 238 Mkr (214).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,9 procent (9,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 154 Mkr (141).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,74 kr (0,68).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240 Mkr (285).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Vi är nöjda med en fortsatt god organisk tillväxt om 9,1 procent givet rådande försörjningsproblem av komponenter. Bruttomarginalen försämrades något i kvartalet till 35,6 procent (35,9) till följd av komponentbrister som påverkat vår leveransförmåga. Rörelseresultatet uppgick till 238 Mkr (214) och rörelsemarginalen förbättrades till 9,9 procent (9,7), justerat rörelseresultat uppgår till 10,4 procent.”

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 9 december 2021.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.