Systemair AB delårsrapport Q3 2020/21

mars 11, 2021, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 11 mars 2021

Tredje kvartalet, november 2020 – januari 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 6,7 procent till 2 004 Mkr (2 147) främst till följd av valutaeffekter om -8,5 procent.
  • Den organiska tillväxten uppgick till 1,5 procent (1,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 108 Mkr (113).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent (5,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 71 Mkr (64).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,32 kr (1,20).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 245 Mkr (313).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Under det tredje kvartalet vände vi tillbaka till en organisk tillväxt om 1,5 procent efter tre kvartal i rad med negativ tillväxt. Före pandemin uppvisade Systemair organisk tillväxt under 40 kvartal i följd med ett undantag. Efterfrågan är dock fortsatt avvaktande på ett flertal marknader inom Europa till följd av regionala restriktioner, medan den Nordamerikanska marknaden fortsätter att utvecklas starkt. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med förra året och uppgick till 5,4 procent som ett resultat av att kostnaderna anpassats efter rådande omständigheter.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, https://group.systemair.com/

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 11 mars 2021.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2019/20 och har cirka 6 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 11 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.