Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 26 augusti

augusti 19, 2021, 08:00

Pressmeddelande 19 augusti 2021

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q1 för räkenskapsåret 2021/22 kommer att offentliggöras kl. 13:00 CET den 26 augusti 2021.

En telefonkonferens arrangeras kl. 13:30 CET den 26 augusti 2021. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:

Ring 0200-883 685 alt. internationellt +46 8 566 426 51 och uppge kod 70809024# minuter före start.

Presentationen publiceras på group.systemair.com

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.