Systemair förvärvar Tecnair LV S.p.A.

januari 31, 2022, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 31 januari 2022

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat 80% av det italienska bolaget Tecnair LV S.p.A. från det i Italien börsnoterade LU-VE Group samt resterande 20% från familjen Monti. Tecnair är en internationell leverantör av produkter för precisionskyla. Produkterna levereras bland annat till sjukhus och datacenter. Den italienska marknaden utgör cirka 25 procent av Tecnairs omsättning och resterande går på export främst inom Europa.

Tecnair är specialiserade på tillverkning av produkter för precisionskyla inom sjukvård som t ex intensivvårdsavdelningar, operationsrum och laboratorier men även för kylning av datacenter. Tillverkning och kontor är lokaliserat i Uboldo utanför Milano men kommer inom de närmaste månaderna flyttas till Systemairs befintliga lokaler i Barlassina 15 km från Uboldo. Tecnairs försäljning under 2021 uppgick till cirka 12 miljoner euro med ett EBITDA resultat på 1,2 miljoner euro. Bolaget har 43 anställda. Transaktionen kräver godkännande från italienska myndigheter och tillträde är beräknat till slutet av Mars månad 2022. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 15 miljoner euro för skuldfritt bolag.

"Vi ser att Tecnair inom flera områden passar väldigt väl in hos Systemair. Tecnairs produktprogram och marknadsnärvaro kompletterar Systemairs produktportfölj väl. Vi ser också goda synergier genom att samordna produktion, produktutveckling och försäljning med vår befintliga anläggning i Barlassina. Genom förvärvet får vi en starkare marknadsposition och goda synergier inom området för kylprodukter på den europeiska marknaden.", säger Systemairs VD och koncernchef Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.