Systemair AB delårsrapport Q1 2023/24

augusti 31, 2023, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 31 augusti 2023

Första kvartalet, maj – juli 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 11,4 procent till 3 175 Mkr (2 849).
  • Den organiska tillväxten uppgick till +10,7 procent (+14,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 335 Mkr (270).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent (9,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 242 Mkr (217).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,17 kr (1,04).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +307 Mkr (-65).

Systemairs VD & koncernchef, Roland Kasper, kommenterar:

”Systemairs räkenskapsår inleddes med ett starkt första kvartal. Nettoomsättningen ökade till 3 175 Mkr, den organiska tillväxten uppgår till 10,7 procent (14,3). Rörelseresultatet förbättrades till 335 MSEK (270), rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent (9,5). Vi ser fortsatt positivt på framtiden, energieffektiva ventilationsprodukter och ett bra inomhusklimat får ökad betydelse i samhället.”

Press- och analytikermöte 31 augusti, kl.13.30: 

Om du vill delta i webbsändningen, registrera dig via länken nedan. Efter registrering kommer du att få en länk för att bekräfta din e-post. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor när som helst under presentationen genom att skicka in en skriftlig fråga via webbsändning.

 

https://www.investis-live.com/systemair/64db6cbf2be9e41300f808e4/hdrt

 

Om du vill delta via telefon, se detaljer nedan:
Sverige: +46 (0)8 5051 0031 
Internationellt: +44 (0) 207 107 06 13 
Kod: 43046723 

Ovan information publiceras på group.systemair.com/sv/

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

 

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 13:00 (CET) den 31 augusti 2023.

 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.