Banbrytande projekt i Indien

Systemair Indien har erhållit en prestigefull order för Indira Ghandi International Airport i New Delhi, Indien. Flygplatsen har växt snabbt de senaste åren, och nu ska Terminal 1 utvidgas. Systemair Indien valdes som leverantör av en lösning till Terminal 1 med luftbehandlingsaggregat, fläktar och tillhörande produkter.

Den utvidgade Terminal 1 kommer att anslutas till Delhi Metro vilket gör det snabbt och enkelt för resenärer från centrala och södra Delhi att kunna ta sig till flygplatsen. Nya Terminal 1 får ett betydligt större “footprint” och yta vilket innebär att den nuvarande mekaniska och elektriska utrustningen/systemen inte räcker till utan behöver göras om och utökas för att klara kraven från den nya utbyggnationen.
Asokdas Damodaran är Managing Director vid Systemair Indien:
- Vi blev inbjudna att tillhandahålla en teknisk ventilationslösning för den nya terminalen. I samarbete med flygplatsbolaget gjorde vi en genomgång och bedömning av befintligt system. De nya systemen har utformats för att upprätthålla specificerad temperatur och luftfuktighet för att uppnå ett behagligt klimat, kvalitativ inomhusluft och lågt buller inom vissa utrymmen. Systemen är anpassade för säker och korrekt drift och underhåll av utrustning, anläggningar, delsystem och andra flygplatssystem. Vår lösning ska även kunna ge tempererad kylning (med aggregat med kylarvatten/värmeväxlare/fläktar) för specificerade områden.

Särskilda krav

På grund av hög beläggningsgrad i alla områden och användningen av kanaler för tilluft/retur och uteluft ska luftbehandlingsaggregaten vara fria från köldbryggor och ha ett dubbelskaligt, förisolerat hölje (för att förhindra kondensation, begränsa värmeavgivning och minska buller). Konstruktionen kommer dessutom att utformas med variabel luftvolym, bestående av fläktar med variabel frekvens, kylbatterier, dubbla lutande avloppskassetter i rostfritt stål, för- och påsfiltersektioner och IAQ-sektioner (IAQ Indoor Air Quality) för att minska flyktiga organiska föreningar (VOC) och föroreningar. Luftbehandlingsaggregaten ska i allmänhet vara golvmonterade med blandningsbox för kanaler med tilluft, returluft och uteluft. Returluften ska samlas upp via takutrymmen/kanaler och föras tillbaka till luftbehandlingsaggregatet. I områden med hög personaltäthet, där fri kylning används, ska luftbehandlingsaggregaten även förses med en fläktar för återluft om utrymmet tillåter det.
På grund av den mycket höga beläggningen med många tillfälliga besökare föreslås dessutom modulering och styrning av uteluften för att minska driftskostnaderna samtidigt som VOC/CO2-nivån bibehålls i enlighet med ASHRAE:s* rekommendationer. Luftbehandlingsaggregat som matar terminalens hallar ska, som en del av IAQ-sektionen, ha UV-baserade fotokatalytiska omvandlare (UVPCO) som neutraliserar flyktiga organiska föreningar och lukt och därmed minskar kraven på lufttillförsel och leder till energibesparingar.
På samma sätt ska kemiska filter och UVPCO användas i terminaler för att neutralisera förorenande gaser i utomhusluften och VOC i luftkonditionerade områden. Om utrymmet är begränsat eller om takhängda aggregat övervägs får de inte förses med UVPCO.
Totalt ska Systemair Indien leverera 163 luftbehandlingsaggregat, till- och frånluftsgaller, fyrkantiga diffusorer, trumdiffusorer, jetmunstycken och volymkontrolldämpare. Leveransen kommer att vara klar senast den 30 april 2023.

Varför valdes Systemair?

Tack vare att Systemair Indien tidigare arbetat med Terminal 3 bjöd flygplatsbolaget DIAL, Delhi International Airport Ltd, in Systemair att tillhandahålla tekniska lösningar för projektet.
- Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att leverera vår lösning till flygplatsen, säger Asokdas från Systemair Indien. Kraven var stringenta, och vårt team arbetade bra tillsammans med DIAL-teamet för att välja rätt lösningar för att klara de utmaningar vi ställts inför.
*ASHRAE = American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers