Systemair AB delårsrapport Q3 2022/23

mars 9, 2023, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande, 9 mars 2023


Tredje kvartalet, november 2022 – januari 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 33,6 procent till 3 043 Mkr (2 278).
  • Den organiska tillväxten uppgick till +22,2 procent (+11,8).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 274 Mkr (131). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 277 Mkr (131) och inkluderar justeringar för hyperinflationsberäkning om totalt +3 Mkr.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (5,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 170 Mkr (95).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,79 kr (0,47).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +279 Mkr (+27).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Systemairs tredje kvartal visar fortsatt god tillväxt, omsättningen ökade med 33,6 procent, varav 22,2 procent organiskt. Bruttomarginal förbättrades till 34,6 procent (33,3). Det justerade rörelseresultatet mer än fördubblades till 274 Mkr (131). Omsättningsutvecklingen var stark inom alla regioner förutom Östeuropa.”


För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00

group.systemair.com


Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 9 mars 2023.


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har cirka 6 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena SystemairFricoFantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.