datacenter, ventilation, kyla, Island

Höga krav passar Systemair bra

Data center cooling (DCC) är ett växande område för Systemair. Behoven av alltmer lagringskapacitet för data servrar växer kontinuerligt och globalt. Kraven på konstant tillgänglighet 24/7 medför i sin tur höga krav på energieffektivitet, ventilation och kylning vilket passar Systemair bra.


Ett datacenter är en specifik lokal där IT-utrustning som servrar är placerade. Där övervakas och kontrolleras temperatur och luftfuktighet, elförsörjningen hålls konstant och ett brandsäkerhetssystem underhålls. Datacenter varierar i storlek – från enorma data/serverhallar till ett litet kontorsrum.

Specifika krav

När ett datacenter byggs ställs särskilda krav på det ventilations- och kylsystem som ska användas. Systemet måste kunna hålla en konstant temperatur och luftfuktighet i lokalen för att minimera risken för driftstörningar. Helst ska systemet kunna återvinna den värme som dataservrarna genererar till att värma andra delar av byggnaden. Produkterna I systemet måste också vara energieffektiva för att minimera energikostnader och klimatpåverkan. Kyl- och luftbehandlingsutrustning måste kunna installeras där de får plats, utomhus eller inomhus. Vid en eventuell brand måste ventilationssystemet hindra spridning av giftiga gaser.
- Säkerhet, maximal tillgänglighet och energieffektivitet är nyckelfaktorer, säger Pär Johansson, Business Development Director, DCC på Systemair. Konstant upptid innebär att grundförutsättningar som driften måste vara exakt och pålitlig, och att installationen och underhållet ska vara så enkel. Och det krävs även maximal energieffektivitet eftersom servrarna alstrar värme och kylning medför höga kostnader. kylning och ventilation står för 30-40 % av energiförbrukningen i ett datacenter.

Energieffektivitet

När datacenter utvidgas och växer i storlek och kräver mer energi, blir det allt viktigare med energieffektiva produkter och lösningar. Systemair kan leverera kompletta produktpaket som klarar datacenters specifika krav för ventilation och kylning.
Systemair har samlat ett team med experter som specialiserat sig på DCC-sektorn. Försäljningen av datacenterkylning växer och produktutveckling pågår inom Systemair för att försäkra att företaget kan fortsätta vara en erkänd leverantör i denna sektor även i framtiden.
- Systemair ses av marknaden som ett hållbart och miljövänligt företag, fortsätter Pär Johansson. Och det blir allt viktigare. Vi är välkända för vårt arbete att minska miljöpåverkan i vår affär och i våra produkter. Genom att minska vår egen energi- och materialförbrukning och befinna oss i framkanten vad gäller användningen av smart tillverkningsteknologi så kan vi erbjuda högeffektiva produkter och lösningar som bidrar till våra kunders projekt.
Systemair har levererat många olika specifika lösningar till olika kunder, till exempel förbereds nu stora beställningar av kylnings- och ventilationslöningar för leverans i Mellanöstern. Vi har också skeppat stora ordrar till Island och Sydafrika.

Läs gärna mer här om en spännande lösning i norra Sverige