Investeringar för framtiden

En av Systemairs strategier är att investera för framtiden. Investeringarna kan ta olika former, t.ex. förvärv av företag som kommer att bidra till Systemair på olika sätt. De kan också ta formen av investeringar i utökad produktions- eller testkapacitet. Läs mer nedan om några av våra investeringar för framtiden.

Tjeckien

Recutechs tillverkningsanläggning i Tjeckien är ganska ny. Anläggningsytan i Pardubice är 20 000 kvadratmeter och färdigställdes förra året på bara ett år. 2VV, som är ett annat Systemair-företag i Tjeckien, hyr sedan slutet av 2021 en del av Recutechs nya anläggning. De har ett lager på 3 750 kvadratmeter och ett nytt testlaboratorium på 2 000 kvadratmeter: akustisk kammare, testrigg för luftflöde och tryck (12 000 m3/h, 800Pa), testrigg för termisk effektivitet och kondensering.
2VV-anläggningen kommer att utökas till en total yta på 17 000 kvadratmeter, varav produktionsområdet kommer att vara 8 700 kvadratmeter. De nya lokalerna kommer att hyras, men några viktiga investeringar kommer att göras: En ny Salvagnini-plåtbearbetningslinje till en kostnad av 2,5 miljoner euro och en ny målningslinje till en kostnad av 1,1 miljoner euro.
Tack vare de nya automatiseringslösningarna kommer flaskhalsen i produktionen att avlägsnas, och produktionskapaciteten och kapaciteten kommer att öka. Tack vare det större produktionsområdet och den nya automatiseringen kan produktionskapaciteten fördubblas eller till och med tredubblas. Produktportföljen för den nya fabriken kommer att bestå av luftbehandlingsaggregat (140 m3/h - 14 000 m3/h), luftridåer och luftvärmare.

Turkiet

Systemair har investerat i ett testlaboratorium för datakylcentraler (DCC) vid produktionsanläggningen i Dilavasi i Turkiet. Laboratoriet har den högsta kapaciteten för DCC-tester i Europa. Det heter "365 Performance Center" och namnet kommer från möjligheten att tillhandahålla 365 dagars konditioneringssimulering av enheterna för alla dagar och årstider under ett år. Huvuduppgiften är att internt utföra fabriksacceptanstester av den utrustning som behövs i en DCC, vilket innebär att mäta systemets övergripande prestanda och avslöja problem som kan uppstå i systemet enligt specifikationerna. Testlaboratoriet kan simulera klimatförhållanden från +45°C sommar och -5°C vinter oavsett säsongsförhållanden. 365 Performance Center visades på Data Center World den 8-9 mars 2023 på ExCeL i London.

Litauen

Systemair Litauen har ett pågående byggprojekt som när det är klart kommer att fördubbla produktionsområdet och -kapaciteten. Investeringen för denna byggnad kommer att uppgå till cirka 15-16 miljoner euro. Mindaugas Martisius är VD för Systemair Litauen.
- Vårt projekt befinner sig nu i fasen för att få byggnadstillstånd, så vi har ännu inte påbörjat byggandet. I dag har vi 15 500 kvadratmeter i vår befintliga byggnad, och den nya byggnaden kommer att ge ytterligare 15 000 kvadratmeter, vilket innebär en fördubbling av kapaciteten. Den nya byggnaden kommer att användas för vår organiska tillväxt eftersom vi börjar få ont om utrymme och det är också möjligt att delar av den nya byggnaden kan användas av andra tillverkningsenheter inom Systemair.
Systemair består av cirka 90 företag, och det pågår investeringsprojekt för framtiden i många av dem. De tar sig olika uttryck, men de bidrar alla till våra övergripande mål att bygga och sälja energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.